Apinizer'da tüm API Trafikleri Elasticsearch veritabanında tutulmaktadır. 

Elasticsearch API Trafiklerinin kaydedilmesinin ötesinde izlenmesi ve analiz edilmesi gereken verilerin korunabilmesi, ölçeklendirilmesi ve sorguların hızlı çalıştırılması için güçlü bir yapıya sahiptir.

Bu modül üzerinde, bir Elasticsearch kümesini oluşturan node'ları tanımlama, bağlantı yönetimi için bağlantı havuzu oluşturma, Apinizer Indeks Yaşam Döngüsü Politikalarını yönetme (Index Lifecycle Management) ve Apinizer İndeks Şablonlarını (Apinizer Index Templates) görüntüleme işlemleri gerçekleştirilir.

Apinizer'da bir ortam oluşturmadan önce var olan Elasticsearch sunucunuzu/kümelerinizi Apinizer'a tanımlamanız gerekmektedir.


Elasticsearch Küme ayarlarını içeren görsele aşağıda yer verilmiştir:


Elasticsearch Küme konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıda görülmektedir.

Alanlar

Açıklaması

Ad

(Name)

Oluşturulan küme için ad bilgisidir.

Log Anahtarı

(Log Key)

Oluşturulan küme için kullanılan kısaltılmış bir anahtardır. Elasticsearch kümelerini yönetmeyi kolaylaştırır.

Ek olarak, indeks ve temaların isimlendirilmesinde kullanılır.

Açıklama

(Description)

Oluşturulan küme ile ilgili yönetimi kolaylaştırmak açıklama yazılabilir.

Kimlik doğrulaması yapmak için etkinleştiriniz

(Enable to authenticate)

Basit Kimlik Doğrulama yöntemini uygulamak için aktif hale getirilmelidir.

Konfigürasyon ayarlarını uygulamak ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Kullanıcı Adı

(Username)

Kimlik doğrulama aktifleştirilirse sunucuya ait kullanıcı adı girilmelidir.

Şifre

(Password)

Kimlik doğrulama aktifleştirilirse sunucuya ait şifre girilmelidir.

Şema Tipi

(Scheme Type)

Kimlik doğrulama aktifleştirilirse sunucuya ait şema tipi seçilmelidir.

Host

Sunucuya ait IP ya da host adı girilmelidir.

Port

Sunucuya ait port bilgisi girilmelidir.

Socket Reuse Address

Bağlantı havuzunda soket adresinin tekrar kullanılıp kullanılmayacağı ayarlanır.

Socket Keep Alive

Bağlantı havuzunda soketin canlı da tutulup tutulmayacağı ayarlanır.

IO İş Parçacıkları

(IO Threads)

Bağlantı havuzuna ait iş parçacık sayısı girilir.

(Max Connection Per Host)

Bağlantı havuzunda h

Maksimum Bağlantı Sayısı

(Max Connection Total)

Bağlantı havuzunda olması gereken

Kümeyi yönetmek için etkinleştiriniz

(Enable to administrate cluster)

Apinizer'ın tanımladığı Apinizer İndeks Yaşam Döngüsü Politikaları ve İndeks Şablonlarını uygulamak için aktif halde olmalıdır.

Apinizer İndeks Yaşam Döngüsü Politikalarını

(Apinizer Index Lifecycle Policies)

Varsayılan olarak Apinizer'ın tanımladığı İndeks Yaşam Döngüsü Politikalarını bu bölüm içinde yönetilir. 

Apinizer İndeks Şablonları

(Apinizer Index Templates)

Varsayılan olarak Apinizer'ın tanımladığı İndeks Şablonları bu bölüm içinde görüntülenir. 

Bağlantıyı Test Et

(Test Connection)

Elasticsearch kümesinin bilgilerini girdikten sonra  butonuna tıklayarak bağlantı testi yapılabilir.


Apinizer İndeks Yaşam Döngüsünü Düzenleme

Kümeyi yönetmek için etkinleştirildiğinde varsayılan yaşam döngüsü politikalarının fazları düzenlenebilir.

Indeks yaşam döngüsü politikası, bir indeksin belirli dönemler aralığında, rollover veya force merge gibi belirli eylemlere ilişkin kuralların tanımlanmasına olanak tanır ve süreci otomatikleştirir.

Indeks yaşam döngüsü yönetimi, indekslerin yer alabileceği 4 farklı aşama tanımlar:

  1. Hot fazı: İndeks üzerinde aktif olarak sorgulama ve yazma işlemlerinin yapıldığı aşamadır. Çok büyük veya çok eski indekslere verilen takma indeks ismi üzerinden yeni bir indeks oluşturulur. En iyi performans gereksinimlerine ulaşmak için genellikle SSD alanında depolanması tavsiye edilir.
  2. Warm fazı: Bu fazda indeks sorgulanabilir ama indeks read-only modundadır. Shardlar daha az performansa sahip donanıma ayırılabilir. Daha hızlı aramalar için, shard sayısı azaltabilir ve segmentler birleştirilerek sayısı azaltılabilir.
  3. Cold fazı: İndeksler üzerinde daha az sorgulama yapılır ve sorguların cevaplanması daha uzun sürer. Verileri silmek için de henüz çok erkendir. Örneğin; güvenlik izleme durumunda soruşturmasını desteklemek için eski verilere ihtiyaç olabilir. Bu yüzden hem daha az performansa sahip donanım kullanılabilir hem de replica sayısı düşürülebilir.
  4. Delete fazı: İndekse ihtiyaç kalmadığı zaman, silmenin ne zaman güvenli olduğunu tanımlanabilir.
  • Log politikası için Delete Fazı etkin halde değildir.
  • Trace politikası için Cold Fazı etkinleştirilemez.
  • Token politikası içinse Cold ve Delete Fazı etkinleştirilemez.


İndeks Yaşam Döngüsünü ayarlarını içeren görsele aşağıda yer verilmiştir:


İndeks Yaşam Döngüsünü konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıda görülmektedir.

Alanlar

Açıklaması

Politika Adı

(Policy Name)

Indeks Yaşam Döngüsü Yönetimini konfigüre etmek için girilen politika adı bilgisidir. Belirli isimlendirme teması üzerinden otomatik olarak oluşturulur.

Varsayılan olarak 3 tane indeks yaşam döngüsü yer alır;

  • apinizer-log-ilm-policy-{logKey}
  • apinizer-trace-ilm-policy-{logKey}
  • apinizer-token-ilm-policy-{logKey}

Hot Fazı

(Hot Phrase)

Hot fazını aktifleştiriniz

(Enable to Warm phase)

Hot fazını indekslere uygulamak için aktif hale getirilir.

Indeksin Minimum Yaşı

()

Gün (d) cinsinden bu fazda olan indeksin yaş bilgisi girilir. 

Maksimum Indeks Boyutu

(Maximum Index Size)

Indeksin primary shard üzerindeki maksimum boyutu gigabayt (gb) cinsinden girilir.

Maksimum Doküman Sayısı

()

Indeksdeki maksimum doküman sayısıdır. Bu sayı replica shard dokümanlarını içermez.

Warm Fazı

(Warm Phrase)Warm fazını aktifleştiriniz

(Enable to Warm phase)

Warm fazını indekslere uygulamak için aktif hale getirilir.

Shrink Indeks için Primary Shard Sayısı

(Number of Primary Shards for Shrink Index)

Shrink eylemi uygulanırken indeksteki primary shard sayısı azaltılarak yeni indeks oluşturulabilir. Bu yüzden bu faza geçen indekslerin olması istenen primary shard sayısı girilir.

Force Merge için Segment Sayısı

(Number of Segments for Force Merge)

Force Merge ile indekslerin bulunduğu shard içindeki segment sayısı azaltılır. Bir indekse ait istenen segment sayısı girilir.

Replica Shard Sayısı

()

Indekslerin replica shard sayısı güncellenebilir.

Cold Fazı

(Cold Phrase)


Cold fazını aktifleştiriniz

(Enable to Cold phase)

Delete fazını indekslere uygulamak için aktif hale getirilir.

Cold Fazının Minimum Yaşı

(Minimum Age of Cold Phase)

Indeksler minimum yaş parametresiyle cold fazına girer. Minimum yaşından büyük olana kadar indeks faza girmez. Cold fazının minimum yaş değeri, gün(d) cinsinden girilir.

Replica Shard Sayısı

(Number of Replica Shard)

Cold fazı için bir indeksin atanacağı replica shard sayısını girilir.

Delete Fazı

(Delete Phrase)

Delete fazını aktifleştiriniz

(Enable to Delete phase)

Delete fazını indekslere uygulamak için aktif hale getirilir.

Delete Fazının Minimum Yaşı

(Minimum Age of Delete Phase)

Indeksler minimum yaş parametresiyle delete fazına girer. Minimum yaşından büyük olana kadar indeks faza girmez. Delete fazının minimum yaş değeri, gün (d) cinsinden girilir.

Elasticsearch ile ilgili tecrübelerimize Medium blog sayfamızdan erişebilirsiniz.