Kubernetes monitörü ile Apinizer kubernetes kümesinin tükettiği CPU ve bellek kaynakları hakkında bilgi edinmek için kullanılır.

Bu ekran tüm alt yapının tek bir bütün olarak izlenmesine ve yönetilmesine olanak sağlar. 


Tüm Ortamlar ya da seçilen bir ortam için tüketilen kaynaklar düğümler ve bölmeler için ayrı ayrı görüntülenir.

Son 24 saat, son 1 saat, son 30 dakika, son 10 dakika, son 5 dakika olarak filtreler eklenebilir.

Ayrıca takvimden seçilen bir günde tüketilen kaynaklar da görüntülenebilir.

Sol tarafta CPU tüketimi için yeşil core-zaman grafikleri, sağ tarafta bellek tüketimi için mavi Mi (Megabayt)-zaman grafikleri yer alır.

Kubernetes Monitör sayfasını gösteren görsele aşağıda yer verilmiştir: