API tüketicileri (API Consumer) ve API Clients, API'leri kullanan yazılım uygulamaları veya Web/Mobil uygulamalar ile API'ya erişen çoğu zaman Müşteri/İstemci (Client)'dir. Tipik olarak, API'leri uygulamalarına entegre eden geliştiricilerdir (API Developer). Diğer bir deyişle, API tüketicileri, API kullanıcılarıdır. Çoğu zaman müşteri/istemci olarak ifade edilirler. Apinizer Platformun'da İstemci olarak ifade edilmektedir.

İstemciler Apinizer Platformu ile yönetilen API'lere istemci olan kişilerin ve kurumların yönetilmesini bu bölümde sağlar.

Kişi ve/ya Kurum ekleme, silme, güncelleme işlemleri hem Yönetim menüsünde hemde aktif proje altında tanımlanabilir.

İstemci ve Kurum'ların oluşturulması hem yönetim menüsünden hemde proje menüsünden yapıldığında dolayı aşağıdaki durumların bilinmesinde fayda vardır.

  • Yönetim menüsünü veya herhangi bir proje altında oluşturulan bir İstemci veya kurumu tüm projelerden salt okunur olarak kullanabilir ama değiştiremezsiniz.
  • Aktif olan projede yeni bir İstemci veya Kurum tanımlayabilir ve diğer projelerden sadece salt okunur olarak kullanılmasını sağlayabilirsiniz.


İstemciler menüsünde yönetilen ekranlar aşağıdaki gibidir: