Poliçelerden hata fırlatıldığında Apinizer, kullanıcıya özelleştirilme yapılmamış ise varsayılan hata mesajını gönderir. Hata mesajı/mesajlarının özelleştirilmesi hem Apinizer genelinde uygulanması hem de ilgili poliçede uygulanması baz alınarak yapılır. Uygulama bazında tüm hata mesajları bu sayfa üzerinden yönetilebilmektedir. Hata mesajı gönderilirken sırasıyla 3 durum kontrol edilir.

  1. İlk olarak hata, poliçede özelleştirilmiş ise buradaki hata mesajı bilgileri kullanılır.
  2. Poliçede özelleştirilme yapılmamış ama uygulama genelinde özelleştirilme yapılmış ise buradaki hata mesajı fırlatılır. 
  3. Genel uygulama bazında ya da poliçede bazında özelleştirme işlemi yapılmadıysa Apinizer'ın varsayılan hata mesajıyla istek yanıtlanır.  

Özelleştirilebilen alandan herhangi birine girdi yapıldıysa özelleştirilmiş bilgiler dikkate alınacaktır, varsayılan değerler ele alınmayacaktır.

Hata mesajındaki HTTP Durum Kodu, Hata Kodu ve Hata Mesajı alanları özelleştirilebilmektedir. Ekran üzerinden ilgili alanın hücresine tıklayarak özelleştirme yapılabilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde Authentication ve Authorization politikalarından fırlatılan hata mesajları filtrelenmiş ve ERR-035 hata kodunun yer aldığı hata mesajı özelleştirmiştir. Artık bu hatayı fırlatan Authentication ve Authorization politikaları özelleştirilen mesajı, kullanıcıya gönderecektir.


Hata mesajı konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

AlanAçıklama

HTTP Durum Kodu

(HTTP Status Code)

Poliçeden fırlatılan varsayılan HTTP durum kodudur.

Hata Kodu

(Error Code)

Poliçeden fırlatılan varsayılan hata kodudur.

Orijinal Mesaj

(Original Message)

Poliçeden fırlatılan varsayılan hata mesajıdır.

Özelleştirilmiş HTTP Durum Kodu

(Customized HTTP Status Code)

İlgili hata fırlatıldığında kullanıcıya varsayılandan farklı gösterilmek istenen HTTP durum kodu oluşturulabilir.

Özelleştirilmiş Hata Kodu

(Customized Error Code)

İlgili hata fırlatıldığında kullanıcıya varsayılandan farklı gösterilmek istenen hata kodu oluşturulabilir.

Özelleştirilmiş Hata Mesajı

(Customized Message)

İlgili hata fırlatıldığında kullanıcıya varsayılandan farklı gösterilmek istenen hata mesajı oluşturulabilir.

Hata kodu/mesajı bilgileri aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Apinizer Hata KoduHata MesajıHTTP Durum Kodu

ERR-001

An Exception is occured! Exception Message is: {0}

500

ERR-002

ApiProxy is not found for related URL( {0} )!

404

ERR-003

Backend address is not found for related request!

404

ERR-004

Script API settings are not found!

404

ERR-006

Method not found or disabled!

404

ERR-007

KPS settings are not found!

501

ERR-008

KPS service returned a fault. Please control your username, password, IP address and local date time! Fault message is: <![CDATA[ {0} ]]>

401

ERR-009

KPS Token can not be taken from NVI! Control your username, password, IP address and local date time!

401

ERR-010

KPS connection is failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-011

Database Connection Configuration not found!

501

ERR-012

Database Connection Configuration disabled!

501

ERR-013

Database connection is failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-014

Circuit Breaker status is Open! Could not send request to target service!

503

ERR-016

Database Operation Type Not Found!

501

ERR-017

Data array length could not be calculated in Json Body while Batch Insert Operation!

400

ERR-018

Rest-Soap-Rest Request Transformation is failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-019

Rest-Soap-Rest Response Transformation is failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-020

{0} Value ({1}) in Condition is not Numeric

400

ERR-021

Date format of {0} Value ({1}) in Condition is not Valid (is not in form of {2})

400

ERR-022

Exception while evaluation of Condition : {0}

500

ERR-023

Condition can not be evaluated! Control your Condition rules configuration!

500

ERR-024

Time Restriction Policy Validation failed! System time is ( {0} ), Failed Rule is: ( {1} )!

403

ERR-025

Time Restriction Policy Validation failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-026

Permissible Min. Size Policy Validation failed! Permissible min. size of request must be ( {0} ) but found ( {1} ) !

403

ERR-027

Permissible Max. Size Policy Validation failed! Permissible max. size of request must be ( {0} ) but found ( {1} ) !

403

ERR-028

IP( {0} ) is BANNED, because of White Ip List rules!

403

ERR-029

White IP Filtering policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-030

IP( {0} ) is BANNED, because of Black Ip List rules!

403

ERR-031

Black IP Filtering policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-032

Authentication policy failed! API Key/Username is empty

401

ERR-033

Authentication policy failed! API Key/Username is empty

401

ERR-034

Authentication policy failed! API Key/Password is empty

401

ERR-035

Authentication policy failed! Invalid API Key/Username and Password pair for Authenticator ( {0} )!

401

ERR-036

API call result is failed while Authentication. Status Code is: {0}, Error Message is: {1}

500

ERR-037

Database Exception occured while Authentication. Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-038

Ldap Exception occured while Authentication. Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-039

Authentication policy not found!

501

ERR-040

Authentication policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-041

Authentication policy failed! JWT is not valid!

401

ERR-042

Authentication policy failed! JWT Configuration is missing!

501

ERR-043

Authentication policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-044

Authentication policy failed! JWT is not valid!

401

ERR-045

Authentication policy failed! JWT Configuration is missing!

501

ERR-046

Authentication policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-047

Authentication policy failed! OAuth2 Token is expired!

401

ERR-048

Authentication policy failed!  OAuth2 Token is not valid!

401

ERR-049

Authentication policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-050

Authentication policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-051

Authentication policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-052

Authorization policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-053

Authorization policy failed! Method not found!

401

ERR-054

Authorization policy failed! Scope is not valid!

401

ERR-055

API Authentication failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-056

API Authentication is not found!

501

ERR-057

Script Error: {0}

401

ERR-058

Script policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-059

WS-Security policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-060

WS-Security policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-061

Rest API call response code ({0}) is unexpected! Expected value is between 200 and 400. API Result Body is: {1} 

503

ERR-062

Rest API Call policy failed! Detailed Exception Message for connection is: {0}

500

ERR-063

Rest API Call policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-064

Authentication is required to refresh cache!

401

ERR-065

Redaction policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-066

Connection Timeout!

408

ERR-067

Unknown Host!

404

ERR-068

Malformed URL!

404

ERR-069

Connection Refused!

503

ERR-070

Target service returned error!

503

ERR-071

Proxy host and/or port is empty!!

502

ERR-072

Proxy username and/or proxy password for the proxy of remote connection is empty or wrong!

407

ERR-073

XML Transformation policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-074

JSON Transformation policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-075

API Based Throttling policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-076

Because of reaching Throttling limit for specified gateway, message is BLOCKED!

403

ERR-077

API Based Throttling policy failed! Detailed Error Message is: {0}

500

ERR-078

API Based QUOTA policy failed! Detailed Exception Message is: {0}

500

ERR-079

Because of reaching QUOTA limit for specified gateway, message is BLOCKED!

403

ERR-080

API Based QUOTA policy failed! Detailed Error Message is: {0}

500

ERR-081XML Schema Validation policy failed! Error is: ( {0} )403
ERR-082XML Schema Validation policy failed! Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-083XML Schema Validation policy failed, due to unexpected message body! Error is: ( {0} )400
ERR-084While Schema Validation Policy, policy got unexpected Path ( {0} ) result, control your Path! Error is: ( {1} )400
ERR-085JSON Schema Validation policy failed! Error is: ( {0} )403
ERR-086JSON Schema Validation policy failed! Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-087While Schema Validation Policy, policy got unexpected Path ( {0} ) result, control your Path!400
ERR-088Digital Signature policy failed! Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-089Digital Signature Validation policy failed! Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-090Digital Signature Validation Error (Description of Policy Rule is: {0})403
ERR-091Decryption policy failed! Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-092Encryption policy failed! Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-093Encryption policy failed! Certificate or Key is not found!500
ERR-094SAML 2.0 Validation policy failed! Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-095Saml 2.0 Assertion signature is not found!403
ERR-096Saml 2.0 Assertion signature is not valid!403
ERR-097Keystore could not be loaded for Saml 2.0 Validation! Detailed Exception Message is: {0}403
ERR-098Signature was valid, but signer is not known at Saml 2.0 Validation!403
ERR-099Content Filter execution is failed!  Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-100Content Filter is found violated rule on request! Rule Name is: {0}403
ERR-101Content Filter is found violated rule on request! Rule Name is: {0}403
ERR-102Content Filter is found violated rule on request! Rule Name is: {0}403
ERR-103Content Filter is found violated rule on request! Rule Name is: {0}403
ERR-104Role Based Access Control is found violated rule on request!401
ERR-105Ip Validation Error! Your ip is not in the control list.401
ERR-106Protocol Transformation error!500
ERR-107Business Rule execution is failed! Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-108Business Rule execution is failed! Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-109Business Rule is stopped the request!401
ERR-110DB API settings are not found!404
ERR-111Business Rule variable not found on request message! Variable Name is: {0}500
ERR-112Proxy is not found for client id ( {0})!404
ERR-113Authentication failed! Specified Authentication Type does not exists!500
ERR-114SSLException is occured! Control your certifates!500
ERR-115Redaction variable not found on request message! Variable Name is: {0}500
ERR-116Redaction execution is failed! Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-117Error on ApiCrypt call! Error message is: {0}500
ERR-118Authentication policy failed! Invalid Credentials!401
ERR-119Authentication policy failed! Credential is not allowed for this Proxy!401
ERR-120Authentication policy failed! Credential is not allowed for this Method/Resource of Proxy!401
ERR-121Authentication policy failed! IP is not allowed for this Credential!401
ERR-122Authentication policy failed! Credential has been expired!401
ERR-123Authentication policy failed! Invalid API Key/Username and Secret Key/Password pair!401
ERR-124Authentication policy failed! Credential is not allowed for Environment!401
ERR-125Client Based Throttling policy failed! Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-126Because of reaching Throttling limit for specified proxy and credential, message is BLOCKED!403
ERR-127Client Based Throttling policy failed! Detailed Error Message is: {0}500
ERR-128Client Based QUOTA policy failed! Detailed Exception Message is: {0}500
ERR-129Because of reaching QUOTA limit for specified proxy and credential, message is BLOCKED!403
ERR-130Client Based QUOTA policy failed! Detailed Error Message is: {0}500
ERR-131Authentication policy failed! Contract/Protocol of Proxy has been expired!401
ERR-132Authentication policy failed! Contract/Protocol of Credential has been expired!401
ERR-133Client Banner status is Open! Client is banned for a while and message could not send to backend service!403
ERR-134Direct access to ApiProxy is disabled! Access this endpoint over ProxyGroup URL!401
ERR-135Circuit Breaker status is Open! All Routing addresses are in OPEN State! Try sending message again later!503
ERR-136URL path parameters of Path (Used By Client) and Path (of Backend) must match! Please fix your endpoint configuration or send request in as described in configuration!500
ERR-137Count of URL path parameters of Path (Used By Client) and Path (of Backend) are same but has different names! Control and fix Path (Used By Client) for {0} parameter at Path (of Backend)!500