Bu bölümde yer alan ekranlar ile geliştirme menüsünün altında anlatılan "Kimlik Bilgisi Yönetimi" ekranları yapısal olarak aynı olmakla beraber şu hususlara dikkat edilmelidir:

  • Proje içerisinde tanımlanan tüm kimlik bilgilerine sadece tanımlı olduğu proje içerisinde erişilebilir.
  • Bir kimlik bilgisi "Yönetim Menüsü" altında tanımlandığında tüm projeler tarafından salt okunur şekilde erişilebilir, sadece "Yönetim Menüsü" altında silme ve düzenleme yapılabilir.
  • Bir kimlik bilgisi "Geliştirme Menüsü" altında tanımlandığında sadece ilgili projenin içerisinde erişilebilir, silme ve düzenleme yapılabilir.
  • Tanımlanan kimlik bilgisine tüm projelerden erişilmek isteniyorsa yönetim (administration) menüsü altından tanımlama yapılmalıdır.
  • Yönetim menüsü altından tanımlanan bir kimlik bilgisi proje içerisinde sadece salt okunur olarak kullanılabilir.

Bu menüye ve ekranlara Admin ve Security Manager rolünde olan kullanıcı erişebilir.

Bu bölümde yer alan başlıklar şunlardır: