Apinizer'da bir kullanıcının yetkisi olmadığı bir projeye erişmesi hatta aynı proje içinde yetkisi dahilinde olmayan bir eylemi gerçekleştirmesi mümkün değildir.

Kullanıcıların herhangi bir projede işlem yapabilmesi için rol/rollerinin olması gerekmektedir.

Sistem ilk kuruluduğunda yaygın kullanılan roller (API Developer,  API Analytics, API Manager, API Creator, Project Owner) hazır gelmektedir. Kullanıcıları ya da takımları yetkilendirmek için varsayılan (default) roller kullanılabileceği gibi yeni roller de tanımlanabilir.

Apinizer'da; API Developer, API Analytics, API Manager, API Creator ve Project Owner olmak üzere varsayılan 5 tane rol bulunmaktadır.

Bu roller ve rollerin yetkileri aşağıdaki tabloda görülmektedir.  

Varsayılan RollerAPI DeveloperAPI AnalyticsAPI ManagerAPI CreatorProject Owner
Role Ait Yetkiler
  •  

  •  

Yeni bir proje açıldığında, projeyi oluşturan kullanıcı otomatik olarak Project Owner rolünü edinir. 

Bir kullanıcının ya da takımın varsayılan rollerdeki yetkilerden daha fazlasına ya da yetkilerin daha azına sahip olması isteniyorsa, tamamen buna göre özelleştirilebilecek yeni bir rol oluşturulabilir.

Yeni Bir Rol Oluşturma

Rol oluşturma ayarlarını içeren görsele aşağıda yer verilmiştir:


Rol oluşturma konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Ad

(Name)

Oluşturulan rol için rol adı bilgisidir.

Açıklama

(Description)

Oluşturulan rol ile ilgili yönetimi kolaylaştırmak için açıklama yazılabilir.

Yetki

(Authorities)

Oluşturulan rolün sahip olacağı yetkilerin seçildiği alandır. Rol yetkileri, ilgili yetkiye ait checkbox seçilerek eklenir.


Silinen roller, sistem tarafından projelerden ve takımlardan da silinir.