Anahtarlar, politikalarda kullanılan anahtarların tanımlanmasını ve yönetilmesini sağlar. Anahtar ekleme, silme, güncelleme işlemleri burada yalnızca Admin kullanıcısı tarafından gerçekleştirilir. 

Yeni Bir Anahtar Oluşturma

1) Yönetim → Gizlilik Yönetimi → Anahtarlar ekranından Yeni (Create) butonuna tıklayınız. Tanım (Definition) altındaki bilgileri doldurunuz. Ardından Yeni Anahtar Tanımı (New Key Definition) butonuna tıklayınız.


Anahtar oluşturma konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Ad

(Name)

Oluşturulan anahtarın ad bilgisidir.

Açıklama

(Description)

Oluşturulan anahtar ile ilgili yönetimi kolaylaştırmak için açıklama yazılabilir.

Anahtar Tipi

(Type)

Anahtarın tipi seçimidir. Üç seçenek bulunur:

  • Gizli Anahtar
  • Özel Anahtar
  • Açık Anahtar

Algoritma

(Algorithm)

Anahtarın algoritmasının seçimidir. Anahtarın tipine göre seçenekler değişir:

  • Gizli anahtar için: AES, DES, DESede
  • Özel ve açık anahtarlar için: RSA


2) Açılan pencerede Anahtar için konfigürasyon bilgilerini doldurunuz. Ardından Kaydet (Save) butonuna tıklayınız. Kaydedilen Anahtar Tanımı, Konfigürasyon altında açılan tabloda listelenir.


Anahtar tanımlama konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Ortamlar

(Environments)

Anahtarın kullanılacağı önceden tanımlı ortam seçilir.

Anahtar Kaynağı

(Source)

Anahtarın alınacağı kaynaktır. İki seçenek bulunur:

  • Dosyadan İçe Aktar
  • Panodan Yapıştır

Dosya

(File)

Dosyadan İçe Aktar seçeneği seçildiğinde "Dosya Seç" butonuna tıklanarak anahtarı içeren dosya seçilir. İzin verilen formatlar: pem, crt, cer, cert, der.

Anahtar İçeriği

(Key Content)

Panodan Yapıştır seçeneği seçildiğinde anahtarın yapıştırılacağı alandır.
AliasAnahtarın alias bilgisi girilir.


3) Tanımlama ve konfigürasyon bilgilerini tamamladıktan sonra Kaydet ve Yükle (Save and Deploy) butonuna tıklayarak yükleyiniz.

Anahtar Düzenleme

1) Varolan bir anahtarı düzenlemek için o anahtarın menüsünden Düzenle (Edit) butonuna tıklayınız.


Anahtarı düzenlemek için "Düzenle" butonuna tıklandıktan sonra oluştururken izlenen adımlar izlenir.

Anahtar Silme

1)  Varolan bir anahtarı silmek için o anahtarın menüsünden Sil (Delete) butonuna tıklayınız.


2) Açılan pencerede tekrar Sil (Delete) butonuna tıklayarak onaylayınız.