Geliştirici Kılavuzu, Yönetim Konsolu kullanılarak gerçekleştirilebilecek ve yönetim işleri dışında kalan bütün işleri kapsar.


Hangi menü elemanı altında hangi işlerin yapılabileceği aşağıda özetlenmiştir:

  • Tasarım (Design): API tasarlama, API tanım dosyası oluşturma. 
  • Geliştirme (Development): API Proxy ve API Proxy grupları oluşturma, biçimlendirme, yükleme, kaldırma, API Creator ile no-code/low-code API geliştirme, API Integrator ile iş akışları oluşturup yönetme. 
  • Test (Testing): API Proxy'lerin ya da harici API'lerin test edilmesi, testlerin saklanması, tekrarlanması.
  • Monitör Etme (Monitoring): API Proxy'lerin ya da harici API'lerin sürekli izlenerek sorun oluşması durumunda önceden belirlenen eylemlerin gerçekleştirilmesi.
  • Analitik (Analytics): API Proxy trafiğine ait log kayıtlarının incelenmesi.
  • Kimlik Yönetimi (Identity Management): İstemcilerin (API Tüketicilerin) kimlik bilgilerinin tanımlanması, yönetilmesi.
  • Bağlantı Yönetimi (Connection Management): Veri tabanı, LDAP sunucusu gibi dış kaynaklara yapılan bağlantıların yönetilmesi.
  • Zamanlanmış İşler (Scheduled Jobs): Monitör ya da Task Flow gibi, zamana bağlı olarak çalıştırılan işlerin toplu olarak görülmesi, geçici olarak ya da tamamen durdurulması, yeniden başlatılması.
  • Denetim (Auditing): Kimin ne zaman hangi işi yaptığının ya da hangi istemciye ne zaman hangi erişim anahtarının verildiğinin izlenmesi.
  • Proje Ayarları (Project Settings): Proje yapısının, kullanıcılarının ve takımlarının yönetilmesi, dışa/içe aktarımların yapılması.


Geliştirici Kılavuzu, Yönetim Konsolu arayüzü ile paralel olacak şekilde uygulama menüsündeki sıra izlenecek şekilde aktarılmış, herhangi bir menü altında özelleştirilmemiş olan bir takım kavramlar ise yeri geldikçe açıklanmıştır.