Denetim, her bir proje ekranında, o projedeki API Proxy'lerdeki değişikliklerin o projedeki yetkili kullanıcılar tarafından görülmesine olanak sağlar.

Çeşitli amaçlara yönelik kullanılabilecek proje denetim menüsü aşağıdaki gibidir: