Bağlantı Konfigürasyonları (Connection Configurations), Apinizer'da kullanmak istediğiniz, harici kaynaklardır.

Apinizer ile aksiyon alınması gereken durumlarda (Örneğin anomali durum oluştuğunda) veya DB-2-API ile veri tabanı bağlantısı gerektiğinde, harici sistemler ile entegrasyon gerekli olabilir.

Bu bölümde harici sistemlerin bağlantı konfigürasyonlarının nasıl tanımlandığı ve oluşturulabilecek bağlantı konfigürasyonları anlatılmaktadır.

Apinizer tarafından desteklenen "Bağlantı Konfigürasyon"ları şunlardır: