LDAP/Active Directory bağlantısı oluşturulur ve LDAP bağlantıları yönetilir. 

LDAP bağlantıları, Kimlik doğrulama servisi tanımlama, Apinizer Yönetim Konsoluna erişim gibi birçok yerde kullanılabilir.

LDAP Bağlantı ayarlarını içeren görsele aşağıda yer verilmiştir: 


LDAP bağlantısı konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Ad

(Name)

Oluşturulan bağlantının ad bilgisidir.
Açıklama

(Description)

Oluşturulan konfigürasyon ile ilgili yönetimi kolaylaştırmak için açıklama yazılabilir.
Sunucu Adresi

(Server Address)

LDAP Sunucusunun bağlantı adresidir. Örnek: ldap://localhost:389
Sertifika Durumu

(Certificate Status)

LDAP bağlantısı için sertifika gerekliliğini, gerekli ise kullanıcı bilgilerinin sertifikanın neresinden alınacağı belirtilir.

  • Not Required
  • Required CN
  • Required AN PN

Sertifika

(Certificate)

LDAP bağlantısı için gerekli olan sertifika seçilir veya yeni bir sertifika oluşturulur.

Sertifika için bakınız.

Kullanıcı Adı

(Username)

Oluşturulan istemci kullanıcının kullanıcı adı bilgisidir.
Şifre

(Password)

Oluşturulan istemci kullanıcının şifre bilgisidir.
Base DN

(Base DN)

LDAP aramalarının başlatılacağı kök girilir.