Sistem tarafından gönderilecek maillerin kullanılacağı bir SMTP sunucusu için e-posta konfigürasyonu yapılmasını sağlar. 

E-posta bağlantı ayarlarını içeren görsele aşağıda yer verilmiştir:


E-posta konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Ad

(Name)

Oluşturulan bağlantının ad bilgisidir.
Açıklama

(Description)

Oluşturulan konfigürasyon ile ilgili yönetimi kolaylaştırmak için açıklama yazılabilir.
Host

(Host)

SMTP sunucusunun Host adı ya da IP adresidir.
Port

(Port)

SMTP sunucusunun Port numarasıdır.
STARTTLS

(STARTTLS Enabled)

STARTTLS'i etkinleştirir.
Kimlik Doğrulama

(Auth)

Seçenek aktif edildiğinde kimlik doğrulanır.

Kullanıcı Adı

(Username)

SMTP sunucusuna bağlanacak kullanıcı adıdır.
Parola

(Password)

SMTP sunucusuna bağlanacak kullanıcının parolasıdır.
Varsayılan Kodlama

(Default Encoding)

E-Posta mesajları için kullanılacak karakter kodlamasıdır. Varsayılan değer: UTF-8
Diğer Özellikler (Özellik-Değeri)

(Additional Properties)

Sunucuya daha detaylı konfigürasyon eklemek için kullanılır. 
Test Adresi

(Address To Test)

Sunucunun test edileceği e-posta adresi girilip "Test E-postası" Gönder butonuna tıklanarak SMTP sunucusundan bu alana girilen e-posta adresine test e-postası gönderilir.

Aktif

(Enabled)

Bağlantının aktiflik durumunu belirtir.


Bir E-Posta sunucu bağlantısı oluşturulduğunda, Apinizer Worker sunucularının Local Cache'lerine yüklenir.