Apinizer'da tanımlı olan API Proxy'lere erişecek istemcilerin kimlik bilgilerinin erişim izinleri ve bu izinlerin detayları bu sayfadan yönetilir.

Kimlik bilgisi erişim izni, API proxy'e erişim için tek başına yeterli değildir.

Kimlik bilgisindeki ve erişim iznindeki ayarların geçerli olması için API Proxy üzerinde kimlik doğrulama politikalarından birisi eklenmiş olmalı ve bu politikada kimlik doğrulama şekli olarak Security Manager seçeneği seçili olmalıdır.

Bu sayfada aşağıdaki görselde olduğu gibi yetkili uygulama kullanıcısının içinde yer aldığı projeye ait olan tüm API Proxy'ler listelenir, isteğe bağlı olarak filtrelenebilir.


Bir API Proxy üzerinde işlem yapmak için yukarıda kırmızı ile işaretli tuşa basarak aşağıdaki görselde olduğu gibi ilgili API Proxy'nin detay ekranına gidilir.

Bu ekranda API Proxy için daha önceden erişim izni verilmiş olan Kimlik Bilgilerinin listesi yer alır.

Yeni bir Kimlik Bilgisini eklemek için yukarıdaki görselde olduğu gibi kırmızı renkle işaretli olan tuşa basılır.


Ekle (Add) tuşuna basıldığında proje içerisinde tanımlı veya yönetim menüsünden tanımlanmış olan kimlik bilgileri aşağıdaki görselde olduğu gibi listelenir.


Bu ekranda bir veya daha fazla kimlik bilgisinin API Proxy'e erişim izni aynı anda verilebilir.

Kimlik bilgisine API Proxy için erişim izni verildikten sonra API Proxy'e erişim izni verilen kimlik bilgileri listesinin olduğu sayfaya dönülür:


Kimlik bilgisinin API Proxy'e özel ayarlarını yapmak için bu sayfada kırmızı renkle işaretlenen Düzenle (Edit) tuşuna basılır. 


Erişim konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Geçerliliğini Yitirme Zamanı

(Expires On)

Bu tarih değerinin girilmesi durumunda Kimlik Bilgisi bu tarih geldiği zamandan itibaren (gece 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere) API Proxy'e erişemez hale gelir. Boş kalması durumunda pasif hale gelmediği sürece API Proxy'e erişmeye devam eder.

Bu tarihin gelmesi sadece bu API Proxy'e erişimi kısıtlar, diğer API Proxy'lere erişimde bir değişiklik yapmaz. 

Ortam Listesi

(Environment List)

API Proxy'nin yüklendiği ortama özel olarak Kota ve Daraltma değerlerinin girilebilmesini sağlar.

Ortam Kotası

(Quota)

API Proxy'nin belirtilen ortama özel kota değeridir.

Ortam Daraltması

(Throttling)

API Proxy'nin belirtilen ortama özel daraltma değeridir.

İzin Verilmeyen Metodlar

(Disallowed Methods)

Kimlik bilgisinin sahip olduğu rollerinden bağımsız olarak API Proxy'nin herhangi bir metoduna erişmemesi isteniyorsa, burada API Proxy'nin erişime kapatılmak istenen metodları seçilir. Ön tanımlı olarak kimlik bilgisi ile API Proxy'nin tüm metodlarına erişim sağlanabilir.

Kaydet ve Yükle Tuşu

(Save and Deploy)

Ayarların/değişikliklerin tamamlanması sonrasında Kaydet ve Yükle (Save and Deploy) tuşuna basılarak ayarların aktifleşmesi sağlanır.