Değişkenler; mesajın başlık, parametre ya da gövde içerisinden değer almak ve değer göndermek gibi bilgi aktarımında kullanılırlar. 

Değişkenler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Bu sayfada proje bazlı kullanılmak üzere tanımlar yapılır.

Apinizer Platformu'nda ilk kurulum ile birlikte hazır değişkenler gelmektedir. Yeni bir proje oluşturduğunuz zaman Yönetim menüsü altındaki değişkenler bölümdeki tüm değişkenler ilgili projeye kopyalanır. 

Yönetim menüsü altında oluşturulan değişkenler, projelere kopyalanarak kullanıldığından, bu değişkenlerde yapılan güncellenme veya silme işlemleri kullanıldıkları yerlerdeki tanımlamaları etkilemez.

Değişken Tipleri 

Apinizer'da 3 farklı tipte değişken oluşturulur:

  • Başlık (Header)
  • Parametre (Parameter)
  • Gövde (Body)

Başlık (Header) Tipinde Değişken Oluşturma

Bu tipte değişken oluşturmak için tip (type) olarak Başlık seçimi yapılarak ilgili girdi alanları doldurulur. 

Değişken oluşturma ayarlarını içeren görsele aşağıda yer verilmiştir:


Değişken adı ile başlık adı farklı tanımlanabilir. Adı sistem genelinde tekil olan bir tanımdır. Başlık adı iste istemciden (client) beklenen değerdir.

Değişken oluşturma konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Ad

(Name)

Değişken tanımının adının girildiği alandır.

Açıklama

(Description)

Oluşturulan değişken ile ilgili yönetimi kolaylaştırmak için açıklama yazılabilir.

Mesaj Bölümü

(Part of Message)

Değişkenin mesajın hangi bölümde beklendiğinin girildiği alandır.

Başlık Adı

(Header Name)

İstemciden (client) gelen istekte beklenen başlık adının girildiği alandır.

Parametre (Parameter) Tipinde Değişken Oluşturma

Bu tipte değişken oluşturmak için tip (type) olarak Parametre seçimi yapılarak ilgili girdi alanları doldurulur. 

Değişken oluşturma ayarlarını içeren görsele aşağıda yer verilmiştir:


Değişken adı ile parametre adı farklı tanımlanabilir. Adı sistem genelinde tekil olan bir tanımdır. Parametre adı ise istemciden (client) beklenen değerdir.

Değişken oluşturma konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Ad

(Name)

Değişken tanımının adının girildiği alandır.

Açıklama

(Description)

Oluşturulan değişken ile ilgili yönetimi kolaylaştırmak için açıklama yazılabilir.

Mesaj Bölümü

(Part of Message)

Değişkenin mesajın hangi bölümde beklendiğinin girildiği alandır.

Parametre Tipi

(Param Type)

Parametrenin istemciden (client) gelen istek tipinin seçildiği alandır. Varsayılan değeri QUERY'dir.

Parametre Adı

(Parameter Name)

İstemciden (client) gelen istekte beklenen parametre adının girildiği alandır.

Gövde (Body) Tipinde Değişken Oluşturma

Bu tipte değişken oluşturmak için tip (type) olarak Gövde seçimi yapılarak ilgili girdi alanları doldurulur. 

Değişken oluşturma ayarlarını içeren görsele aşağıda yer verilmiştir:

Değişken oluşturma konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Ad

(Name)

Değişken tanımın adının girildiği alandır.

Açıklama

(Description)

Oluşturulan değişken ile ilgili yönetimi kolaylaştırmak için açıklama yazılabilir.

Mesaj Bölümü

(Part of Message)

Değişkenin mesajın hangi bölümde beklendiğinin girildiği alandır.

Mesaj İçeriği Türü

(Type of Message Content)

Mesaj içeriğinin türünün seçildiği alandır. Varsayılan değeri JSON'dır.

JSON/XML Path

İstemciden (client) gelen isteğin değerini almak için gerekli olan JSON/XPath bilgilerinin girildiği alandır.

XPath'ın çalışma mantığında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bunu anlamak önemlidir. Bu yüzden bu sayfayı ziyaret ediniz.