Key Store, politikalarda kullanılan key store'ların tanımlanmasını ve yönetilmesini sağlar. Key Store ekleme, silme, güncelleme işlemleri burada yalnızca Admin kullanıcısı tarafından gerçekleştirilir. 

Yeni Bir Key Store Oluşturma

1) Yönetim → Gizlilik Yönetimi → Key Stores ekranından Yeni (Create) butonuna tıklayınız. Tanım (Definition) altındaki bilgileri doldurunuz. Ardından Yeni Key Store Tanımı (New Key Store Definition) butonuna tıklayınız.


Key Store oluşturma konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Ad

(Name)

Oluşturulan Key store'un ad bilgisidir.

Açıklama

(Description)

Oluşturulan Key Store ile ilgili yönetimi kolaylaştırmak için açıklama yazılabilir.


2) Açılan pencerede Key Store için konfigürasyon bilgilerini doldurunuz. Ardından Kaydet (Save) butonuna tıklayınız. Kaydedilen Key Store Tanımı, Konfigürasyon altında açılan tabloda listelenir.


Key Store tanımlama konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Ortamlar

(Environments)

Key Store'un kullanılacağı önceden tanımlı ortam seçilir.

Key Store Tipi

(Key Store Type)

Key Store'un tipi seçimidir. İki seçenek bulunur:

  • JKS
  • PKCS12

Dosya

(File)

"Dosya Seç" butonuna tıklanarak Key Store'u içeren dosya seçilir. 
  • İzin verilen formatlar: .jks, .pkcs12
AliasKey Store'un alias bilgisi girilir.

Parola

(Password)

Key Store için parola girilen alandır.


3) Tanımlama ve konfigürasyon bilgilerini tamamladıktan sonra Kaydet ve Yükle (Save and Deploy) butonuna tıklayarak yükleyiniz.


Key Store Düzenleme

1) Varolan bir Key Store'u düzenlemek için o Key Store'un menüsünden Düzenle (Edit) butonuna tıklayınız.

Key Store'u düzenlemek için "Düzenle" butonuna tıklandıktan sonra oluştururken izlenen adımlar izlenir.

Key Store Silme

1) Varolan bir Key Store'u silmek için o Key Store'un menüsünden Sil (Delete) butonuna tıklayınız.


2) Açılan pencerede tekrar Sil (Delete) butonuna tıklayarak onaylayınız.