Kimlik denetimi sonrasında isteğe bağlı olarak yetkilendirme seçeneği aktif hale getirilebilir.

Yetkilendirme aktif hale getirildiğinde istemcinin metod/endpoint'e erişebilmesi için gereken rol tanımları bu ekrandan yapılır.

Sayfa açıldığında aşağıdaki görselde gözüktüğü gibi rollerin listesi gelir:


Rollerin tanımlanması için gerekli olan tek değer rolün adı değeridir.

Roller tüm Apinizer içerisinde tekil olabilir.

Proje içinde tanımlanan rol sadece proje içerisinde gözükür.