Apinizer'da API Developer, API Analitik, Proje Sahibi (Project Owner), Sistem Yöneticisi (System Admin) gibi rollerde çalışacak ya da platformu yönetecek kullanıcıların Apinizer'a tanımlanması gerekmektedir.

Sistem genelinde iki tür kullanıcı tipi vardır; Kullanıcı (User) ve Sistem Yöneticisi (Admin).

  • Kullanıcı Apinizer'da sadece giriş yetkisine sahiptir ve sadece üye olarak eklendiği projedeki rolü/rolleri kapsamında işlemler yapmaya yetkilidir.
  • Sistem Yöneticisi rolüne sahip kullanıcı Apinizer'da tüm işlemleri yapma yetkisine sahiptir.

Kullanıcı farklı projelerde farklı rollere sahip olabilir. Örneğin, A projesinde API Developer rolüne sahip iken, B projesinde API Analytics, C projesinde API Developer ve API Analytics rollerinde olabilir. 

Benzer şekilde bir kullanıcıyı farklı takımlara farklı roller tanımlanabilir.

Bir kullanıcıyı herhangi bir projeye üye olarak nasıl ekleyebileceğinizi öğrenmek için tıklayınız.

Yeni Bir Kullanıcı Oluşturma

Kullanıcı oluşturma ayarlarını içeren görsele aşağıda yer verilmiştir:


Kullanıcı oluşturma konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Kullanıcı Adı

(Username)

Giriş yapmak için kullanılan kullanıcı adı bilgisidir.

Tam Adı

(Full Name)

Kullanıcının ad soyad bilgisidir.

E-Posta

(E-Mail)

Kullanıcının e-Posta adresidir.

Kullanıcı Giriş Tipi

(User Login Type)

Kullanıcının giriş yapacağı kaynağın seçimidir.

Değeri "Veri tabanı" olması durumunda tüm bilgilerin Apinizer kullanıcı havuzunda tanımlı olacağını ifade eder.

Değeri "LDAP" olması durumunda "kullanıcı adı ve parola" bilgisinin, login esnasında seçili LDAP bağlantısı üzerinden doğrulanacağını, diğer bilgilerin veri tabanında tutulacağını ifade eder.

LDAP tipindeki kullanıcıların kısmi olarak da olsa Apinizer veri tabanında da tutuluyor olması kullanıcıya rol tanımlama ve projeye erişim yetkisi verilebilmesi için gereklidir. Bu durumda olan kullanıcıların LDAP havuzundaki kullanıcı adıyla bu listeye kayıt edilmesi gereklidir.

LDAP ile giriş ayarlarının nasıl aktifleştirildiği hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Parola

(Password)

Kullanıcı Giriş Tipi'nin veri tabanı olması durumunda bu alan görünür hale gelir.

Kullanıcıya tanımlanan paroladır.  

Roller

(Roles)

Kullanıcıya verilecek rollerin seçimidir. Kullanıcıya sistem yöneticisi yetkisi vermek için checkbox işaretlenmelidir. 

  • Sistem Yöneticisi: Apinizer Management Console’u üzerinde gerçekleştirilebilecek tüm işlemleri yönetebilir. Özellikle Administration menüsündeki, uygulamanın yönetim bazlı işlemlerini sadece bu yetkiye sahip kullanıcı yapabilir.
  • Güvenlik Yöneticisi: Bu yetkiye sahip kullanıcı, Kimlik Bilgisi Yönetimi (Credential Management) bazındaki kimlik bilgileri, kurumlar, sözleşmeler/protokoller, roller ve erişim kontrol listesi işlemleri, Kimlik Sağlayıcıları bazındaki veri tabanı, LDAP ve API entegrasyonlarını ve tüm bağlantı konfigürasyonlarını yönetebilir. 
  • Portal Yöneticisi: Bu yetkiye sahip kullanıcı, konsol üzerindeki Portal Yönetimi (Portal Management) bazındaki API oluşturma, hesaplar, kimlik bilgileri ve portal ayarlarına ait işlemleri gerçekleştirebilir.
  • Analyzer: Bu yetkiye sahip kullanıcı, Analitik modülündeki grafikler, kullanım özetleri, sorgular oluşturup raporlar hazırlama işlemleri yönetir.


Silinen kullanıcı, bulunduğu takımlardan ve üye olduğu projelerden de sistem tarafından silinir.