Bu bölüm, kullanıcıların Apinizer Yönetim Konsolu'na girebilmesi için kurumlarında mevcut olan ve LDAP bağlantısı ile erişilebilen kimlik yönetim sistemlerine entegre girilebilmesi için gereken LDAP bağlantı konfigürasyonlarını içerir.

Bu ayarların yapılması ile kullanıcı kurumdaki kullanıcı adı ve şifresiyle Apinizer Yönetim Konsolu'na giriş yapabilir. 

Yalnız tek başına bu ayarların yapılması yeterli değildir. Kullanıcıya rol tanımlama ve projeye erişim yetkisi verilebilmesi için Apinizer kullanıcı havuzuna giriş yöntemi "LDAP" seçilerek ve LDAP havuzundaki kullanıcı adıyla kayıt edilmesi gereklidir.  

LDAP Ayarlarının aktifleştirdikten sonra yeni kullanıcı oluştururken giriş yöntemini LDAP olarak seçmeniz gerekmektedir.

Ayarları Düzenleme

Yönetim → Sistem Ayarları →  LDAP Ayarları butonuna tıklayınız.

Basit (basic) ya da gelişmiş (advanced) seçeneğini seçip gerekli bilgileri girdikten sonra değişikliklerinizi kaydetmek için Değişiklikleri Uygula (Apply Changes) butonuna tıklanır.

LDAP basit (basic) ayarlarını içeren görsele aşağıda yer verilmiştir:

 


LDAP basit  ayarlar için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Sunucu Adresi

(Server Address)

LDAP bağlantısının sunucu adresinin girildiği alandır.

SSL Kullan

(Use SSL)

Sertifika kullanımı için seçilmelidir.

Kullanıcı Adı İfadesi

(User Configuration Expression)

İstek mesajı içinde gelen kullanıcı adı, alandaki ifadede {{username}} yerine yerleştirilerek doğrulanır. Bu nedenle, ifade istek mesajı içinde gelecek kullanıcı adının yapısına göre LDAP arama kriterini oluşturacak şekilde girilmelidir.


LDAP gelişmiş (advanced) ayarlarını içeren görsele aşağıda yer verilmiştir:


LDAP gelişmiş ayarlar için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Kullanıcı Adı İfadesi

(User Configuration Expression)

İstek mesajı içinde gelen kullanıcı adı, alandaki ifadede {{username}} yerine yerleştirilerek doğrulanır. Bu nedenle, ifade istek mesajı içinde gelecek kullanıcı adının yapısına göre LDAP arama kriterini oluşturacak şekilde girilmelidir.

LDAP Kullanıcı Adı İfadesi

(LDAP Username Attribute)

LDAP bağlantı ayarlarında kullanıcı adını tutan değişken buraya girilmelidir.