Kurumlar kimlik bilgilerinin bağlı olduğu kurum/organizasyon bilgisini tutmak, kimlik bilgilerini aramak ve gruplandırmak için kullanılmaktadır.

Yeni bir kurum eklemek için aşağıdaki görselde kırmızı renkli kare ile gösterilen Ekle (Add) tuşuna basılır.


Ekle tuşuna basınca çıkan görseldeki aşağıdaki bilgiler doldurularak kurum kaydedilir.

Organizasyon konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

AlanAçıklama

Adı

(Name)

Kurumun adıdır.

Üst Kurum

(Parent Organization)

Kurumun bağlı olduğu üst kurum/organizasyon bilgisidir.