Sertifikalar, politikalarda kullanılan sertifikaların tanımlanmasını ve yönetilmesini sağlar. Sertifikaları ekleme, silme, güncelleme işlemleri yalnızca Admin kullanıcısı tarafından gerçekleştirilir. 

Yeni Bir Sertifika Oluşturma

1) Yönetim → Gizlilik Yönetimi → Sertifikalar ekranından Yeni (Create) butonuna tıklayınız. Tanım (Definition) altındaki bilgileri doldurunuz. Ardından Yeni Sertifika Tanımı (New Certificate Definition) butonuna tıklayınız.


Sertifika oluşturma konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Ad

(Name)

Oluşturulan sertifikanın ad bilgisidir.

Açıklama

(Description)

Oluşturulan sertifika ile ilgili yönetimi kolaylaştırmak için açıklama yazılabilir.


2) Açılan pencerede Sertifika için konfigürasyon bilgilerini doldurunuz. Ardından Kaydet (Apply) butonuna tıklayınız. Kaydedilen Sertifika Tanımı, Konfigürasyon altında açılan tabloda listelenir.


Sertifika tanımlama konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Alan

Açıklama

Ortamlar

(Environments)

Sertifikanın kullanılacağı önceden tanımlı ortam seçilir.

Sertifika Kaynağı

(Source Of Certificate)

Sertifikanın alınacağı kaynaktır. Üç seçenek bulunur:

  • HTTPS/LDAPS Bağlantısıyla Al
  • Dosyadan İçe Aktar
  • Panodan Yapıştır
URL HTTPS/LDAPS Bağlantısıyla Al seçeneği seçildiğinde URL alanına HTTPs ya da LDAPS URL bağlantı adresi girilir ve yanındaki butona tıklanır.

Dosya

(File)

Dosyadan İçe Aktar seçeneği seçildiğinde "Dosya Seç" butonuna tıklanarak sertifikayı içeren dosya seçilir.

Sertifika

(Certificate)

Panodan Yapıştır seçeneği seçildiğinde sertifikanın yapıştırılacağı alandır.

Şifreleme Tipi

(Encoding Type)

Panodan Yapıştır seçeneği seçildiğinde yapıştırılan sertifikanın kodlama türü seçilir. İki seçenek bulunur:

  • BASE64
  • BASE64PEM
AliasSertifikanın alias bilgisi girilir.

İçerik

(Content)

Sertifikanın içeriğinin görüntülendiği alandır.

Sertifika Adı

(Certificate)

Sertifikadan elde edilir.


3) Tanımlama ve konfigürasyon bilgilerini tamamladıktan sonra Kaydet ve Yükle (Save and Deploy) butonuna tıklayarak yükleyiniz.

Sertifika Düzenleme

1) Varolan bir sertifikayı düzenlemek için o sertifikanın menüsünden Düzenle (Edit) butonuna tıklayınız.

Düzenle (Edit) alanına tıklayınca açılan ekranda güncelleme ve sertifikayı iptal etme işlemleri yapabilirsiniz.


2) Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için Uygula (Apply) butonuna tıklayınız.


Sertifika Silme

1)  Varolan bir sertifikayı silmek için o sertifikanın menüsünden Sil (Delete) butonuna tıklayınız.


2) Açılan pencerede tekrar Sil (Delete) butonuna tıklayarak onaylayınız.