Bazı durumlarda istemcilerin kullanımına sunulacak servislerin bir sözleşme/protokol yapılarak açılması ve/veya kullanılması söz konusu olabilir.

Bu gibi durumlarda sözleşme/protokol metninin geçmişiyle beraber tutulması, hangi servislerin ve kimlik bilgilerinin bu sözleşme/protokol ile ilişkili olduğunun ve hatta belki hangi sözleşmeye/protokole istinaden oluşturulduğunun bilinmesi gerekli olabilir.

Apinizer, tüm bu ihtiyaçları sözleşmeler/protokoller sayfasında karşılayarak hangi istemci ile hangi sözleşme/protokol yapıldı bilgisine kolayca erişilebilmesini sağlar. Bununla birlikte süresi bitecek sözleşmesilerin bulunmasını ve isteğe bağlı olarak sözleşme bitimiyle sözleşme için oluşturulan kimlik bilgilerinin erişim izinlerinin otomatik kaldırılabilmesini de sağlar.

Sözleşmeler/Protokoller sayfasına ilk girildiğinde aşağıdaki görselde görüldüğü gibi mevcut tüm sözleşme/protokol kayıtları listelenir:


Yeni bir sözleşme/protokol oluşturmak için sağ üst köşedeki Oluştur (Create) tuşuna basılır ve aşağıdaki görselde yer alan bilgiler kaydedilerek sözleşme/protokol kaydı tamamlanır.

Ya da mevcut sözleşme/protokolden ayalarının baz alındığı yeni bir sözleşme/protokol oluşturmak için kaydın detay menüsündeki Add a Contract (Yeni Sözleşme/Protokol Ekle) seçeneğine tıklanır.


Sözleşme/Protokol ayarlarını içeren görsele aşağıda yer verilmiştir:


Sözleşme/protokol konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

AlanAçıklama

İsim

(Name)

Sözleşmeye/protokole verilen isimdir.

Açıklama

(Decsription)

Sözleşmenin/protokolün ne içerdiğini tarif etmek için isteğe bağlı olarak açıklama bilgisi girilebilir.

Yön

(Direction)

Sözleşme konusu servislerin (API Proxylerin) kullanım tipini ifade eder. Bu alanı değerlendirirken Apinizer'a sahip olan kurumun ilgili servisler ile alakası göz önüne alınmalıdır.

Eğer kurum servisi oluşturmuş ise Üretici (Publisher), kurum var olan bir servisi iç uygulamalarının kullanımına açıyor ise Tüketici (Consumer), ikisinin de söz konusu olması durumunda Üretici ve Tüketici (Publisher and Consumer) seçeneği seçilebilir. Eğer herhangi biri seçilmek istenmiyorsa Belirtilmemiş (Unspecified) ifadesi kullanılmalıdır.

Başlangıç Zamanı

(Start Date)

Sözleşmenin başlangıç zamanı bilgisidir.

Bitiş Zamanı

(End Date)

Sözleşmenin bitiş zamanı bilgisidir.

(Use End Date for Credentials)

Bu seçenek aktif hale getirildiğinde sözleşme/protokol ile ilişkilendirilmiş kimlik bilgilerinin kullanım izni sözleşme süresinin dolmasıyla birlikte otomatik dolar ve yeni istek yapamaz hale gelirler.

Tabii bu ayarın geçerli olması için ilişkili API Proxy üzerinde kimlik doğrulama politikalarından birisi eklenmiş olmalı ve bu politikada kimlik doğrulama şekli olarak Security Manager seçeneği seçili olmalıdır.

API Proxy'lerin son kullanımı için Bitiş Tarihini kullan

(Stop Access on End Date of Contract for API Proxies)

Bu seçenek aktif hale getirildiğinde sözleşme/protokol ile ilişkilendirilmiş API Proxy kullanım izni sözleşme süresinin dolmasıyla birlikte otomatik dolar ve yeni istek yapamaz hale gelirler. 

Tabii bu ayarın geçerli olması için ilişkili API Proxy üzerinde kimlik doğrulama politikalarından birisi eklenmiş olmalı ve bu politikada kimlik doğrulama şekli olarak Security Manager seçeneği seçili olmalıdır.

Durum

(Status)

Sözleşmenin aktif mi, pasif mi olduğu bilgisidir.

Kurum

(Organization)

Sözleşmenin hangi kurum ile yapıldığı bilgisidir.


Dosyalar (Files) Sekmesi

Sözleşme/protokol ile ilişkili dokümanların, sözleşme/protokol kaydı içerisinde yer alması isteniyorsa, yukarıdaki görselde kırmızı ile işaretli Ekle (Add) tuşuna basılır ve aşağıdaki görselde yer alan gerekli bilgiler girilerek dosya sözleşmeye/protokole kaydedilir.


Dosya konfigürasyonu için kullanılan alanlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

AlanAçıklama

Durum

(Status)

Dosyanın durumunu ifade eder.

Açıklama

(Description)

Dosya içeriği hakkında açıklama girilmek istenirse bu alan kullanılabilir.

Dosya

(Select File)

Yüklenmek istenen dosyadır


API Proxy'ler (API Proxies) Sekmesi

Sözleşme/protokol ile ilişkili API Proxy'lerin , sözleşme/protokol kaydı içerisinde yer alması isteniyorsa, aşağıdaki görselde kırmızı ile işaretli Ekle (Add) tuşuna basılır. 


Ekle tuşuna basıldığında proje içerisinde yer alan API Proxy'ler aşağıdaki görseldeki gibi listelenir. 

Sözleşme ile ilişkisi kurulmak istenen API proxy'ler bu listeden seçilerek kaydedilir.


Kimlik Bilgisi (Credentials) Sekmesi

Sözleşme/protokol ile ilişkili kimlik bilgilerinin, sözleşme/protokol kaydı içerisinde yer alması isteniyorsa, aşağıdaki görselde kırmızı ile işaretli Ekle (Add) tuşuna basılır.


Ekle tuşuna basıldığında proje içerisinde yer alan veya globalde tanımlanmış olan kimlik bilgisi listesi aşağıdaki görseldeki gibi listelenir. 


Sözleşme ile ilişkisi kurulmak istenen kimlik bilgileri bu listeden seçilerek kaydedilir.

Eğer istenen kimlik bilgisi bu listede yer almıyorsa Oluştur (Create) tuşuna basılarak yeni kimlik bilgisi oluşturulabilir.

Kimlik bilgisi ekranı ile ilgili daha detaylı bilgi için Kimlik Bilgisi Yönetimi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Önceki Sözleşme/Protokol (Previous Contracts) Sekmesi

Bu bölümde mevcut sözleşme/protokolün türetildiği sözleşme/protokolün listesi yer alır.