Yönetim Konsolunun bütün arayüzlerinde aynı yerleşim düzeni korunmaktadır.

Buna göre sağ üstte Hızlı Menü (aşağıdaki görselde 1 numaralı alan), sol tarafta Ana Menü (2 numaralı alan), orta bölümde ise Çalışma Alanı (3 numaralı alan) bulunur. 


Hızlı Menü ve Ana Menü, aktif kullanıcının sahip olduğu rol ve yetkilere göre hazırlanır. 

Ana Menü alanında iki farklı menü görüntülenebilir:

  • Aktif kullanıcı bir Proje seçmiş ise (Hızlı Menüde en solda proje adı görünüyorsa - bu görselde "demo" görünüyor) Geliştirici Menüsü görüntülenir. Bu menüdeki ögelerin ilişkili olduğu işler Geliştirici Kılavuzunda anlatılmaktadır.
  • Aktif kullanıcı Yönetici rolündeyse ve Hızlı Menüden herhangi bir ögeyi seçerse (örneğin Genel Bakış (Overview) ögesine tıklarsa) Yönetici Menüsü görüntülenir. Bu menüdeki ögelerin ilişkili olduğu işler Yönetici Kılavuzunda anlatılmaktadır.

Herhangi bir menüden bir öge seçildiği zaman, Çalışma Alanı seçilen ögeye göre güncellenir.