Apinizer, API Proxy çağrıları hakkında çok çeşitli metrik ve log verilerini kaydederek bunların çeşitli filtrelere göre sorgulanabilmesini ve görselleştirilebilmesini sağlar. 

Bu bölümde genel olarak amaç sistem ve/veya API'lerin yükünü, performansını, varsa hatalarını görmek ve detaylı analizini yapabilmek olarak özetlenebilir.

Apinizer platformundaki Analitik modülü, Analitik ve Gelişmiş Analitik olarak ikiye ayrılır.  Analitik modülünde Sorgulamalar ve İstatistiksel Görseller yer alırken, gelişmiş analitik modülünde Sorgu Editörü ve Rapor Üretici yer alır.