Kullanıcı Yönetimi, Apinizer genelinde Kullanıcıların, Takımların ve Rollerin yönetilmesini sağlar. Kullanıcı, Takım, Rol ekleme, silme, güncelleme, kullanıcı şifre yönetimi işlemleri burada gerçekleştirilir. Kullanıcılara veya Takımlara, projedeki ihtiyaçlara göre roller verilir. Kullanıcıları toplu halde yönetmek için de takımlar oluşturulur. Böylece kullanıcılar ya da takımlar, rollerinde belirtilen yetkilere göre projelerde görevlendirilir. Kullanıcı Yönetimi menüsüne "Admin" rolleri tarafından erişilebilir.

Kullanıcıyı veya Takımı bir Proje'ye Üye olarak eklemek için Proje'ye Üye Ekleme

Kullanıcı Yönetimi menüsünde yönetilen ekranlar aşağıdaki gibidir: